Drammen havn har fått fornyet tillatelse etter forureningsregelverket til utfylling på Holmen


Høringsfrist 28. februar 2018 00:00

Drammen havn har et stort behov for utvidelse av havneområdet for industri og havneformål.

Det foreligger en tillatelse om utfylling av opptil 3.000.000 m3, noe som vil gi et areal på opptil 80.000m2. Denne tillatelsen går ut 31. desember 2017, og Drammen havn har fått ny og forlenget utslippstillatelse.

Den nye tillatelsen inneholder i tillegg til gjeldende vilkår blant annet nye vilkår for oppsamling av sprengtråder av plast, og for en dokumentert mottakskontroll av alle lass som dumpes i havna.

Relaterte dokumenter kan du hente ned fra menyen til høyre.