Hopp til innhold

Høringer/kunngjøringer - 2018

 

 

Vis for år:

Høring
Frist Uke Høring
mai 2018
21. mai 21 Høring - Søknad etter forurensningsloven til tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid
04. mai 18 Forhåndsvarsling om søknad etter forurensningsloven til tillatelse til utslipp av anleggsvann til Lierelva
04. mai 18 Kunngjøring av endret tillatelse til Franzefoss Gjenvinning AS sitt avfallsorteringsanlegg i Drammen
01. mai 18 Høyring - forvaltningsplan for Leveld - utvalt kulturlandskap i jordbruket
april 2018
30. apr 18 Faktagrunnlag om grensejustering – Hole og Bærum kommuner – området Sollihøgda - høring
11. apr 15 Oppstart av verneprosess for skogområder
mars 2018
26. mar 13 Høring - Utfylling i Stordammen
16. mar 11 Kunngjøring - Modum kommune har fått tilatelse til utfylling - graving av poll og etablering av sandstrand i Vikersund sentrum
07. mar 10 Kunngjøring av vedtak om endring av tillatelse for avfallsanlegg i Røyken
februar 2018
28. feb 9 Kunngjøring - endret vernekart og verneforskrift for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde
Høring
Frist Høring
21. mai Høring - Søknad etter forurensningsloven til tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid
04. mai Forhåndsvarsling om søknad etter forurensningsloven til tillatelse til utslipp av anleggsvann til Lierelva
04. mai Kunngjøring av endret tillatelse til Franzefoss Gjenvinning AS sitt avfallsorteringsanlegg i Drammen
01. mai Høyring - forvaltningsplan for Leveld - utvalt kulturlandskap i jordbruket
30. apr Faktagrunnlag om grensejustering – Hole og Bærum kommuner – området Sollihøgda - høring
11. apr Oppstart av verneprosess for skogområder
26. mar Høring - Utfylling i Stordammen
16. mar Kunngjøring - Modum kommune har fått tilatelse til utfylling - graving av poll og etablering av sandstrand i Vikersund sentrum
07. mar Kunngjøring av vedtak om endring av tillatelse for avfallsanlegg i Røyken
28. feb Kunngjøring - endret vernekart og verneforskrift for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde