Høringer/kunngjøringer

Frist Uke Høring
august 2018
17 aug 33 Høring av søknad om tillatelse til utfylling av masser i strandsonen i Kjerredammen ved Bogstrand gård
15 aug 33 Norsk Gjenvinning AS har fått endret tillatelse til drift av avfallsanlegg
14 aug 33 Kunngjøring av vedtak om midlertidig dispensasjon fra tillatelse til Follum forbrenningsanlegg
13 aug 33 Vedtak om endret utslippstillatelse for Hagaskogen komposteringsanlegg
13 aug 33 Høring av søknad fra Bane Nor om utskiftning av overvannsrør ved Hokksund stasjon
10 aug 32 Høring - Søknad om utfylling og mudring i sjø ved Vestre Strandvei 93 i Hurum Kommune
03 aug 31 Søknad om utvidelse av deponivolum og endring i aktiviteter ved Lindum Oredalen i Hurum kommune
03 aug 31 Søknad om utvidelse av deponivolum og mengde avløpsslam til behandling ved Lindum i Drammen kommune
juli 2018
25 jul 30 Verneforslag for skog i Flå, Gol, Nore og Uvdal, Ringerike, Nedre Eiker, Drammen, Røyken og Hurum kommuner
16 jul 29 Vedtak om tillatelse til utslipp av anleggsvann til Lierelva
Frist Høring
august 2018
17 aug Høring av søknad om tillatelse til utfylling av masser i strandsonen i Kjerredammen ved Bogstrand gård
15 aug Norsk Gjenvinning AS har fått endret tillatelse til drift av avfallsanlegg
14 aug Kunngjøring av vedtak om midlertidig dispensasjon fra tillatelse til Follum forbrenningsanlegg
13 aug Vedtak om endret utslippstillatelse for Hagaskogen komposteringsanlegg
13 aug Høring av søknad fra Bane Nor om utskiftning av overvannsrør ved Hokksund stasjon
10 aug Høring - Søknad om utfylling og mudring i sjø ved Vestre Strandvei 93 i Hurum Kommune
03 aug Søknad om utvidelse av deponivolum og endring i aktiviteter ved Lindum Oredalen i Hurum kommune
03 aug Søknad om utvidelse av deponivolum og mengde avløpsslam til behandling ved Lindum i Drammen kommune
juli 2018
25 jul Verneforslag for skog i Flå, Gol, Nore og Uvdal, Ringerike, Nedre Eiker, Drammen, Røyken og Hurum kommuner
16 jul Vedtak om tillatelse til utslipp av anleggsvann til Lierelva