Høringer/kunngjøringer

 

 

Frist Uke Høring
november 2018
20. nov 47 Kunngjøring av vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for ballastavfall på Grøslandmoen i Flå kommune
15. nov 46 Høring av søknad om endret utslippstillatelse for Fuglemyr skytebane fra Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening
oktober 2018
29. okt 44 Kunngjøring av vedtak om endret utslippstillatelse for Statkraft Tofte AS
23. okt 43 Kunngjøring av vedtak om tillatelse til utfylling i Kjerredammen ved Bogstrand gård i Rollag kommune
16. okt 42 Høring av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken
10. okt 41 Etterkunngjøring av vedtak om tillatelse til utslipp fra tunneldrift
05. okt 40 Høring av søknad om endret utslippstillatelse fra Hermod Teigen AS
05. okt 40 Etterkunngjøring av midlertidig tillatelse til overløpsutslipp til Drammenselva
september 2018
28. sep 39 Etterkunngjøring av vedtak om tillatelse til mudring ved Doktor Hansteins Gate 11 i Drammen kommune
26. sep 39 Kunngjøring av vedtak om endring av tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Øvre Eiker kommune
Frist Høring
november 2018
20. nov Kunngjøring av vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for ballastavfall på Grøslandmoen i Flå kommune
15. nov Høring av søknad om endret utslippstillatelse for Fuglemyr skytebane fra Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening
oktober 2018
29. okt Kunngjøring av vedtak om endret utslippstillatelse for Statkraft Tofte AS
23. okt Kunngjøring av vedtak om tillatelse til utfylling i Kjerredammen ved Bogstrand gård i Rollag kommune
16. okt Høring av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oslo og Viken
10. okt Etterkunngjøring av vedtak om tillatelse til utslipp fra tunneldrift
05. okt Høring av søknad om endret utslippstillatelse fra Hermod Teigen AS
05. okt Etterkunngjøring av midlertidig tillatelse til overløpsutslipp til Drammenselva
september 2018
28. sep Etterkunngjøring av vedtak om tillatelse til mudring ved Doktor Hansteins Gate 11 i Drammen kommune
26. sep Kunngjøring av vedtak om endring av tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Øvre Eiker kommune