Det haster for unge kvinner å få gratis HPV-vaksine

Vaksinetilbudet, som ble lansert for to år siden, fases nå ut. I følge Folkehelseinstituttet må unge kvinner som ønsker å benytte seg av tilbudet få satt den første (av i alt tre doser) innen utgangen av desember.  

Siden 2016 har HPV-vaksinen vært et tilbud til unge kvinner født i 1991 og senere. Vaksinen reduserer risikoen for utvikling av alvorlige celleforandringar i livmorhalsen med rundt 90 prosent hos kvinner som ikke var smittet med HPV på vaksinasjonstidspunktet.

Folkehelseinstituttet la i går frem tall for andelen vaksinerte kvinner i landet, fylker, kommuner og bydeler. For noen kommuner vil det imidlertid ikke finnes tall i statistikkbanken som følge av for lavt innbyggertall.

Vaksineoversikten viser også at Buskerud fylke har den nest laveste andelen HPV-vaksinerte i landet.

Mer informasjon om vaksinen og vaksineordningen finner du på Folkehelseinstituttets nettside i høyre kollonne.