Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


21.11.2018

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utviklet en elektronisk veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Lenken finnes til høyre på siden. 


06.11.2018

Fagdag for FACT-team i Hallingdalsregionen

Vi inviterer til fagdag for ansatte i FACT-team i kommuner og i spesialisthelsetjenesten i Hallingdalsregionen. Bakgrunnen er satsingen som foregår både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, både i Buskerud og i landet forøvrig. Vi håper med dette å lage en arena med aktuelle og interessante temaer.   

Vi legger ut programmet så snart vi har det klart. 


06.11.2018

Reseptfritt salg av jodtabletter i norske apotek

Ved et eventuelt atomuhell er det viktigste tiltaket at folk holder seg innendørs. Jod-tabletter kan være til nytte for deler av befolkningen, og kan nå kjøpes i apotek. Se vedlagte brev fra Helsedirektoratet, aktuelle nettsider og informasjonsark til publikum og til helsepersonell om jodtabletter. 


01.11.2018

God hjelp når det trengs - hefte om lavterskeltilbud

NAPHA har gitt ut fagheftet «God hjelp når det trengs», som handler om lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse- og rusutfordringer. I heftet finner du blant annet 25 eksempler fra kommuner som har slike lavterskeltilbud. 


30.10.2018

Tilsynsrapport Rollag kommune

Fylkesmannen har i perioden 26.07.18 til 23.10.18 undersøkt om Rollag kommune sørger for at kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming som bor i egne boliger, er i samsvar med lovkrav slik at brukere får trygge og gode tjenester. Vi har også sett på utvalgte deler av reglene som handler om bruk av tvang overfor utviklingshemmede. Fylkesmannen fant lovbrudd på tre av områdene som omfattes av tilsynet.


24.10.2018

Klagemuligheter ved feil diagnose

I forbindelse med Tolga-saken har helsevesenet fått noen henvendelser om hvordan man skal gå frem for å få innsyn i egen diagnose. Det har også kommet spørsmål om hvordan man går frem for å klage på en diagnose.


15.10.2018

BrukerPlan Buskerud

KoRus – Sør arrangerer gratis opplæring i BrukerPlan for aktuelle instanser i Buskerud fylke, 30. oktober på Lampeland hotell. Lenke til informasjon og påmelding her


15.10.2018

Konsekvenser for helsetjenestene under NATO-øvelsen Trident Juncture

Helsedirektoratet har i eget brev oppsummert de viktigste konsekvensene med hensyn til hvordan øvelsen påvirker helsetjenestene.  


08.10.2018

Fagdag med Sex og samfunn om ungdom og seksuell helse

Velkommen til en hel dag, i regi av Sex og samfunn, med faglige oppdateringer, og gode muligheter for spørsmål og diskusjon om ungdom og seksualitet! 

Påmelding gjør du på på e-post til Lene T. Hansen innen fredag 26. oktober 2018. 


05.10.2018

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. Anbefalingene gjelder både for hjemmeboende og for pasienter i institusjon i den kommunale helse og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel