Hva skal til for å registrere et trossamfunn?

Alle kan i prinsippet opprette et trossamfunn og registrere det hos fylkesmannen.

Alle har rett til å drive religiøs virksomhet alene eller sammen med andre; og alle kan danne et trossamfunn i henhold til lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Et trossamfunn kan la seg registrere når det ikke med sin lære eller sitt arbeid kommer i strid med loven, det vil si at samfunnet ikke må stride mot "rett og moral."

Trossamfunn som vil la seg registrere må melde det til fylkesmannen med informasjon om:

  • trossamfunnets fullstendige navn og adresse
  • trosbekjennelse og lære
  • oppbygging, virksomhet og utbredelse
  • navnet til hvert styremedlem
  • navn og arbeidsområde til hver prest og forstander
  • de forskriftene som trossamfunnet har om formål, om hvem som kan høre til samfunnet, om stemmerett, om talsmenn for samfunnet, om tjenestemenn, om endringer i vedtekter og om oppløsning og liknende

Trossamfunn som omfatter menigheter i flere fylker, kan sende registreringsmelding under ett til fylkesmannen i det fylke der trossamfunnet har sitt hovedsete.

Registreringa blir kunngjort i Norsk lysingsblad.

Trossamfunn kan kreve årlig tilskudd fra staten. Det er Fylkesmannen som utbetaler tilskuddet.