Tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Den digitale løsningen "Tros- og livssynssamfunn" gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. Den digitale løsningen er ny, og blir tatt i bruk i alle fylker i løpet av 2018.

Du får tilgang til systemet ved å klikke på "Oversikt over tros- og livssynssamfunn" på høyre side i skjermbildet. Ved å klikke på det enkelte trossamfunnet får du opp kontaktopplysninger, registreringsdato dersom det er registrert, navn på godkjente forstandere, eventuell vigselsmyndighet, utbetalt statstilskudd osv. Du får opp tilsvarende opplysninger ved å søke på livssynssamfunnene. Du kan også sammenstille informasjon ved å bruke søkefeltene.

Fristen for å sette fram krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. 

Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

Vis mer


16.01.2017

• Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2017

Trossamfunn utenfor Den norske kirke og livssynssamfunn med tilskuddsberettigede medlemmer kan nå søke om tilskudd fra stat og kommune for 2017.  


16.01.2017

LISTE OVER TROSSAMFUNN I BUSKERUD pr. 01.01.2017

Følgende trossamfunn er registrert hos Fylkesmannen i Buskerud:


03.11.2014

Statstilskudd til tros- og livssynssamfunn i Buskerud 2014

Vi har i 2014 utbetalt kr 8 011 507 i statstilskudd til trossamfunn registrert hos Fylkesmannen i Buskerud. Dette fordeler seg på 17 843 medlemmer i 57 trossamfunn.


12.02.2013

Hva skal til for å registrere et trossamfunn?


03.01.2013

Trossamfunn i Buskerud med vigselsrett

 Nedenfor finner du en alfabetisk liste over hvilke trossamfunn i Buskerud som har vigselsrett.