Skjenkebevillinger

Hvis du ønsker å selge eller skjenke alkohol, må du først søke om salgs- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal selges eller skjenkes, som kan gi slike løyver. Fylkesmannen kan gi skjenkeløyve til skip som fungerer som kollektivt transportmiddel, og til cruiseskip.

Klagerett

Hvis du søker om salgs- eller skjenkeløyve, og får avslag fra kommunen, kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan bare avgjøre om innholdet i vedtaket er lovlig, om det er gjort av rett forvaltingsorgan, og om det har blitt til på lovlig måte. Du sender klagen gjennom den kommunen som har fattet vedtaket om avslag.

Vis mer


09.05.2018

Nettverkssamling alkohol- og serveringslovgivningen

Fylkesmannen i Buskerud inviterer til nettverkssamling om alkohol- og serveringslovgivningen torsdag 7. juni 2018 på Tyrifjord hotell.


07.12.2017

Nye gebyrsatser i alkoholforskriften

Helse‐ og omsorgsdepartementet vedtok 21. november 2017 endringer i gebyrsatsene i alkoholforskriften § 6‐2.