Askespredning

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er ikke mulighet for å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden. 

Sted for askespredning

  • Ved spredning i sjøen er det ikke krav om at det skal skje på åpent hav. Askespredning kan tillates også i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann, men området må ha et øde preg. Dersom det er mye fritidstrafikk i området eller det er strender eller mye bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse. 
  • Når det gjelder spredning på land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som vektlegges. Askepredning blir tillatt i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp. 

Slik søker du

Bruk gjerne vårt elektroniske skjema. Skjemaet er en sikker løsning og krever derfor innlogging via ID-porten. Søknaden behandles av Fylkesmannen i fylket der du ønsker asken spredt.

Du kan selvsagt også søke i form av et vanleg brev. Da sender du søknaden til Fylkesmannen i det fylket der du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år. 

Privat gravplass

Det kan bare gis tillatelse til privat gravplass hvis det er særskilt offentlig interesse knyttet til gravstedet, for eksempel hvis gravstedet blir lagt i tilknytning til en institusjon som er etablert med bakgrunn i avdødes liv og virke innen kunstnerisk, vitenskapelig eller annen virksomhet.

Vis mer


04.01.2018

Økning i antall søknader om askespredning

Fylkesmannen i Buskerud behandlet 106 søknader om askespredning i 2017. 101 søknader ble innvilget, 5 søknader ble avslått. Det ble innvilget 13 flere søknader i 2017 enn i 2016. 


02.01.2017

Stor økning i antall søknader om askespredning

Fylkesmannen i Buskerud behandlet 94 søknader om askespredning i 2016. Dette er en økning på 25 saker fra 2015. 88 søknader ble innvilget, 6 søknader ble avslått.


07.01.2016

Nedgang i søknader om askespredning

Fylkesmannen i Buskerud behandlet 69 søknader om askespredning i 2015. Dette er en nedgang på 19 søknader fra 2014 fra hvor Fylkesmannen mottok 88 søknader.


23.01.2014

Flere ønsker askespredning

Vi mottok 76 søknader om askespredning i 2013. Dette er en økning fra tidligere år.