Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


06.11.2018

Reseptfritt salg av jodtabletter i norske apotek

Ved et eventuelt atomuhell er det viktigste tiltaket at folk holder seg innendørs. Jod-tabletter kan være til nytte for deler av befolkningen, og kan nå kjøpes i apotek. Se vedlagte brev fra Helsedirektoratet, aktuelle nettsider og informasjonsark til publikum og til helsepersonell om jodtabletter. 


29.10.2018

Statsborgerseremoni i Drammen 28. oktober 2018

Søndag 28. oktober arrangerte Fylkesmannen i Buskerud statsborgerseremoni på Hotell Scandic Ambassadeur Drammen. Under markeringen ønsket den norske stat 120 nye statsborgere bosatt i Buskerud velkommen inn i det norske fellesskapet.


20.09.2018

Snakk med sårbare grupper

Høstens NATO-øvelse er i gang, det øves på forsvaret av Norge. Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Dette kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen og om hvorfor NATO øver i Norge.


14.09.2018

Trenger du fri rettshjelp til å løse et juridisk problem?

Fritt rettsråd er juridisk rådgivning, og fri sakførsel er det man kan få innvilget dersom saken skal behandles av domstolene. Det er en advokat, eller en rettshjelper som bistår deg, dersom du får innvilget fri rettshjelp.


04.09.2018

Fagdager 17. og 18. oktober om selvmordsforebygging

Vi arrangerer fagdager uten kursavgift om selvmordsforebygging på Sundvolden hotell den 17. og 18. oktober, og vi har fremdeles noen ledige plasser. Gå inn på lenken under, eller på vår kurskalender for påmelding og mer informasjon om målgruppene for fagdagen. 


05.06.2018

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


22.05.2018

Helsetilstanden i Norge 2018

Helsetilstanden i Norge er blandt de beste i verden, men de sosiale helseforskjellene øker!


09.05.2018

Nettverkssamling alkohol- og serveringslovgivningen

Fylkesmannen i Buskerud inviterer til nettverkssamling om alkohol- og serveringslovgivningen torsdag 7. juni 2018 på Tyrifjord hotell.


19.04.2018

2. gangs utlysning! Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Målet for ordningen er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. 


28.02.2018

Ulikhet i oppvekstvilkår gir ulikhet i helse!

Vi har nå kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet!


Flere nyheter Få nyhetsvarsel