0 - 24 - samarbeidet

Fra Utdanningsdirektoratets nettsider
Fra Utdanningsdirektoratets nettsider

Fem direktorater samarbeider om 0-24 som er et program for å få flere unge til å gjennomføre skolegangen, slik at de får jobb. Målgruppen er utsatte barn og unge under 24 år.

De fem direktoratene er: 


11.01.2018

Lovendringer som styrker barn og unges rettigheter ved bruk av helse- og omsorgstjenester

1. januar 2018 trådde en rekke endringer - for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter - i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft.


09.01.2018

Barns rettigheter styrket

Lovendringer styrker barns rettigheter.


16.10.2017

"Kan det være slik at de unge i "positivsamfunnet" kanskje har fått i overkant stort ansvar for egen fremgang og lykke?"

Karin Gustavsen stilte dette spørsmålet i sitt inspirerende foredrag om sosiale ulikheter i oppvekst og reproduksjon på Forum for rus og psykisk helse den 11 - 12. oktober på Sundvolden hotell. Forumet samlet i overkant av 150 deltagere fra kommuner, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner. Hennes presentasjon, og mer til, finner du her


10.10.2017

Utsatte barn får ikke hjelp

{PagePropertyPlugin}

17.08.2017

Kommunene inviteres til deltagelse i opplæringsprogrammet "Tidlig Inn"

{PagePropertyPlugin}

16.08.2017

Stor konferanse om å være ung i Buskerud!

{PagePropertyPlugin}

16.08.2017

Svake relasjoner svekker ungdommens sjanser

{PagePropertyPlugin}

06.07.2017

Konferanse - lansering av nye faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og for spedbarnsernæring

{PagePropertyPlugin}

06.07.2017

Ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten

{PagePropertyPlugin}

04.07.2017

Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge er nå ute på høring

{PagePropertyPlugin}

Flere nyheter