Tilsyn med Krødsherad kommune

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med Krødsherad
kommunes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Tilsynet
er etter modell av landsomfattende tilsyn på samme område for 2016.

Dato:
28. november - 30. november
Sted:
Krødsherad kommune
Ansvarlig:
Wenche Jensen
Målgruppe:
Helse- og omsorgstjenester

Kontaktpersoner