Tilsyn med Krødsherad kommune

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med Krødsherrad kommunes praktisering av reglene som gjelder bruk av tvang overfor enkelte personer med utviklingshemming etter reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Dato:
28. november - 1. desember
Sted:
Krødsherad
Ansvarlig:
Wenche Jensen
Målgruppe:
Helse- og omsorgstjenesten

Kontaktpersoner