Samling/lederforum for kommunene, fylkeskommunene og Bufetat i Buskerud på barnehage-, skole- og barnevernområdet

Dato:
5. desember - 7. desember
Sted:
Klækken hotell, Ringerike
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Kommunene og fylkeskommunen, enhetsledere Bufetat m. fl. på barnehage-, skole- og barnevernsområdet. PPT i fylket og Utdanningsforbundet er også velkomne.
Påmeldingsfrist:
19.11.2017 23:00:00

Fylkesmannen i Buskerud inviterer til samling for kommunale ledere av barnehager, skoler og barnevern, samt PPT i fylket, HSN og Utdanningsforbundet.

Temaet i år er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge., og vi vil blant annet få besøk av Barneombudet, Barnevoldsutvalget og Ungdata. Samlingen vil bestå av både fellestemaer og sektorvise temaer. Programmet er under utarbeidelse, så vi tar forbehold om endringer.

Påmeldingen gjøres elektronisk. Vi ber om at spesielle behov og allergier føres inn i merknadsfeltet. Påmeldingsfrist er 15. november. 

Pris for deltakelse med overnatting er kroner 1600,- per natt som inkluderer fullpensjon. Pris på dagpakke uten overnatting er kr 550,- pr dag.