Bli barne- og ungdomsarbeider - søk om gratis kurs nå

Dato:
27. november - 31. mai
Sted:
Drammen, Kongsberg og/eller Gol
Ansvarlig:
Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen
Målgruppe:
Assistenter uten formell utdanning i barnehager i Buskerud

Søk om gratis forberedelseskurs for å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Hvorfor skal du ta fagbrev:
Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, får du formalisert og dokumentert din kompetanse. Før du kan avlegge fagprøven, må du bestå en skriftlig eksamen i fagets teoretiske læreplan. Det er dette forberedelseskurset kan hjelpe deg med. Gjennom forberedelseskurset vil det bli lagt til rette for at du som assistent best mulig blir rustet til å bestå den teoretiske eksamen. Målet med forberedelseskurset er å få bestått teori til fagbrev.

Oppstart: November 2017
-          Onsdag 23. november, kl. 17.30 – 21.00 (Drammen) 
-          Mandag 27. november, kl. 17.30 – 21.00 (Kongsberg)
-                    Onsdag 29. november, kl. 17.30 – 21.00 (Gol)

Kursingen vil foregå på kveldstid.               

Deltakere eller barnehagene må selv dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter.

Det er ca. 17 plasser per kurs – totalt 34-51 plasser, avhengig av antall søkere, hvor søkerne ønsker kursplass og hvor mange kurs som blir startet opp.

Kurstilbudet gjelder:
Alle assistenter uten formell kompetanse i både kommunale og ikke-kommunale barnehager i Buskerud. Assistenter som har minst 60 måneders (minimum 8700 timer) allsidig praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget i tilsvarende 100 % stilling, vil bli prioritert ved opptak.

Les forøvrig vedlagte invitasjon i høyre kolonne for mer informasjon.

 Klikk på linken i brevet (vedlegget i høyre kolonne) for påmelding til forberedelseskurset. Klikk på "Direkte til skjema" for å legge inn informasjon. Legg inn informasjon om personalia, arbeidsgivere, stillingsstørrelser og lengde på arbeid.

Påmeldingsfrist: 10. november 2017.

Dato:
27. november - 31. mai
Sted:
Drammen, Kongsberg og/eller Gol
Ansvarlig:
Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen
Målgruppe:
Assistenter uten formell utdanning i barnehager i Buskerud

Kontaktpersoner