Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 29.06.2017

  Standariserte tobakkpakker og dampforbud inn i røykeloven fra 1. juli

  Lovendringen har som formål å hindre at unge begynner med tobakk, og styrke vernet mot passiv røyking.

  [ Les mer ]

 • 28.06.2017

  Lindum Oredalen AS

  Lindum Oredalen AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til mottak og deponering av PFAS-holdige masser innenfor dagens rammer av tillatelsen. Fylkesmannen i Buskerud mener at det er svært viktig at masser forurenset med PFAS blir håndtert på en sikker og riktig miljømessig måte. Fylkesmannen gir derfor en midlertidig tillatelse jamfør forurensningsloven §§ 11 og 29 jamfør § 16 til mottak og deponering av inntil 20 000 tonn PFAS-holdig masser i en deponicelle.

  [ Les mer ]

 • 28.06.2017

  Datoer for fellessensur i grunnskolen 2018

  Datoer for fellessensur for sentralt gitt eksamen våren 2018 er satt til 18. juni. Datoen gjelder for vår region som består av Telemark, Vestfold og Buskerud.

  [ Les mer ]

 • 26.06.2017

  Rapport fra sentralt gitt eksamen i grunnskolen våren 2017

  Denne våren er det gjennomført sentralt gitt eksamen i engelsk for 2804 kandidater i grunnskolen og grunnskole for voksne i Vestfold, Telemark og Buskerud. Oppmennene har på bakgrunn av egne erfaringer og tilbakmeldinger fra sensorene utarbeidet rapport om årets eksamen i engelsk, sensorskoleringen og fellessensuren.

  [ Les mer ]

 • 23.06.2017

  Erstatning ved klimabetinget avlingsskade

  Husk å melde fra til kommunen snarest dersom du har fått eller tror du kan få avlingsskade på grunn av klima.

  [ Les mer ]

 • 22.06.2017

  Innsigelser til områdereguleringsplan for Drammen glassverk og Nøsted

  Drammen kommune har oversendt forslag til områdereguleringsplan for Drammen glassverk og Nøsted. Hensikten med planen er transformasjon fra industri til et flerfunksjonelt boligområde. Fylkesmannen, Norges vassdrag- og energidirektorat og Statens vegvesen har innsigelser til planforslaget.

  [ Les mer ]

Flere nyheter