Kristiansandskonferansen 2019

Kristiansand kommune, Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt og Fylkesmannen i Agder arrangerer «Kristiansandskonferansen» på konsert- og teaterhuset Kilden i Kristiansand torsdag 11. april 2019 i tiden 0830-1500.

«Kristiansandskonferansen» skal være et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet. Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet. Konferansen ble arrangert første gang i april 2013.

Hovedhensikten med konferansen er å utvide og styrke beredskapsnettverket i regionen. Det er initiativtakernes erfaring at det gjensidige kjennskapet mellom beredskapsaktørene i regionen kan bli enda bedre enn det er i dag. Det er synergieffekter å hente både i risiko- og sårbarhetsanalyser, planarbeid og øvelser som er verdifulle å spille på den dagen noe går galt. Gjennom øvelser og daglig kontakt ser vi at det er et forbedringspotensial i det å knytte tettere kontakt med andre beredskapsaktører og det er et mål at konferansen skal bidra til dette. Det er også vårt håp at de beredskapsaktørene i regionen som i dag føler seg «litt alene» kan bruke konferansen til å knytte kontakter med andre aktører i beredskapsmiljøet.

Agder har det siste drøye året vært rammet av flere naturutløste hendelser. Dette ønsker vi å sette søkelyset på, og årets konferanse gjennomføres under tittelen «Når naturen viser muskler – er vi klare?». Vi ønsker å sette fokus på sårbarhet, risikoreduksjon og håndtering på individnivå, i infrastrukturer og i kommuner. Programmet for konferansen er under utarbeidelse.

Sett av datoen! Invitasjon med program og påmeldingsdetaljer vil bli lagt ut på Fylkesmannens nettsider under «Kurs og konferanser».

Kontaktpersoner