«Objektivitet har ulike avstander til virkeligheten»

Dag Ingvar Jacobsen, professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder, utfordret sterkt på organisasjonsendringer. «Det finnes ikke en objektiv beskrivelse av virkeligheten».

Det finnes ikke en objektiv oppfatning av hva som er den beste pedagogikken. Det er derfor vanskelig å enes som ståsted for å betrakte virkeligheten. Vi ser bare deler av virkeligheten. I en organisasjon ser de ansatte systematisk ulike virkeligheter. For planlagt endringer, må vi ha en oppfatning av virkeligheten, som folk kan enes om. Det er en ledelsesutfordring å samle oppfatninger og enes om beskrivelser.  

Topplederprogrammet for utdanningssektoren i Agder samler ca 40 kommunalsjefer, rådmenn og skolefaglige ansvarlig fra nesten alle kommunene i Agder.

Studiet tar opp problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Etter 3 semester kan deltakerne velge å ta eksamen. Studiet arrangeres i et samarbeid mellom Fylkesmannen og Universitetet i Agder.

Kontaktpersoner