Viltforvaltning


31.08.2018

Rypejegere i Agder kan glede seg

Vest-Agder fylkeskommune melder at rypetellinger viser at det er godt med rype i fjellområdene i Agder i år. I likhet med mange andre områder i Sør-Norge ser årets sesong ut til å bli den beste på mange år.


17.08.2018

Den generelle båndtvangen oppheves 21. august – men naturen er særlig sårbar i år!

På grunn av tørke og varme i sommer er viltet svekket. Fylkesmannens oppfordrer derfor hundeeiere til å ha den sårbare faunaen i tankene når den generelle båndtvangen opphører 21. august!


21.03.2018

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet!

Vi ber alle skiturister i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødig forstyrrelser av drektige simler.


03.10.2017

Sjøfugljakt på utvalgte offentlige eiendommer 2017-2022

Ordningen med allmenn tilgjengelig jakt på sjøfugl, mink og kråke på offentlige områder i Agder videreføres for perioden 2017-2022.


28.07.2017

Jakt på gås i Aust- og Vest-Agder

Det kan jaktes på fire gåsearter i Agderfylkene: grågås, kortnebbgås, kanadagås og stripegås. Ordinær jaktstart er 10. august, men det er åpnet for tidligere jaktstart på kanadagås og stripegås fra og med 26. juli. Det samme gjelder grågåsjakt i Farsund kommune.


23.06.2017

Nytt verdiskapingsprogram for nasjonale villreinområder

Miljødirektoratet med ny tilskuddsordning for verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene våre. Ordningen er særlig rettet mot reiselivet. Søknadsfristen er 1. september.


27.03.2017

Stadig mindre leveområder for villrein – fare for oppdeling av setesdals-områdene

Ny rapport fra Norsk Institutt for naturforskning viser at villreinreinen trues av stadig mindre villreinområder.


02.09.2016

God rypeproduksjon på Agder i år

I motsetning til fjoråret viser ferske takseringsresultater at rypeproduksjonen har vært god, men varierende i Agderfylkene i år. Rypejegerne har noe å se fram til!


10.05.2016

Villreinmøter i Åseral og Hjelmeland

Fylkesmannen med samarbeidspartnere holder åpne villreinmøter i Åseral 23. mai og i Hjelmeland 24. mai.


17.02.2014

Dagseminar om "sørhjort" - 13. mars

Tema er GPS-merking av sørlandshjorten.


Flere nyheter


Kontaktpersoner