Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltes, samtidig som jordbruket må tilpasses noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

 

Vakttelefon rovvilt: 409 16 574 


Vest-Agder ligger i Rovviltregion 1 sammen med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 1 ligger hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Aust-Agder ligger i Rovviltregion 2 sammen med Telemark, Buskerud og Vestfold fylker. Sekretariatet for Rovviltnemnda i rovviltregion 2 ligger hos Fylkesmannen i Buskerud.


20.11.2017

Ikke gaupejakt i Aust-Agder i 2018

Rovviltnemnda i region 2 har vurdert kvotejakt på gaupe i møtet den 9. november, og kommet frem til at det ikke skal åpnes for jakt i 2018.


31.10.2017

Temakvelder om ulv og ulvejakt

Statens naturoppsyn, Norges jeger- og fiskerforbund og Jakt- og fiskesenteret inviterer til temakvelder med kursing om ulv og ulvejakt i Lyngdal, Åmli, Bø og Sokna.


20.10.2017

Lisensjakt på ulv i region 1 og region 2 - vinteren 2017 - 2018

Søndag 1. oktober starta perioden for lisensfelling på ulv. Jakta varer fram til 31. mars 2018.


13.09.2017

Lisensjakt på jerv 2017 - 2018

Søndag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv. Jakten varer fram til 15 februar 2018. I rovviltregion 1 kan det felles totalt åtte jerv, mens det i region 2 kan felles to jerv.


07.02.2017

Gaupejakta i 2017 er i gang

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i Aust- og Vest-Agder i peroden 1. februar - 31. mars 2017. For Aust-Agder er det endringer både i kvote og jaktområder, mens reglene i Vest-Agder er uendret fra i fjor.


21.10.2016

Søknad om erstatning for rovviltskade 2016

Vi minner om fristen som er 1. november.


06.10.2016

Ulv skutt i Froland

En ulv ble skutt under lisensjakt ved Oland i Froland kommune på formiddagen 6. oktober 2016.


19.09.2016

Tillatelse til skadefelling av ulv

Fylkesmannen har gitt det interkommunale skadefellingslaget i Aust-Agder tillatelse til felling av én ulv i deler av fylket.


15.09.2016

Lisensjakt på jerv i rovviltregion 1 i 2016-2017

Åtte jerv kan felles under lisensjakta 2016-2017 i rovviltregion 1 som omfatter Vest-Agder.


15.09.2016

Lisensfelling på jerv startet 10. september - nærmere bestemmelser

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2, herunder Aust-Agder, under lisensfelling i 2016/2017. Fellingsperioden er fra 10. september 2016 til og med 15. februar 2017. Her følger nærmere bestemmelser for lisensfellingen.


Flere nyheter