Husk 15. januar er fristen for å søke tilskudd til miljøtiltak

Vi minner om at fristen for å søke tilskudd fra flere av miljøforvaltningens tilskuddsordninger er 15. januar. Det gjelder tilskudd til kalking, tiltak for anadrom fisk, vilt, villrein, trua arter og trua naturtyper.