Fremmede arter

Fremmede arter og organismer er en stor trussel mot naturmangfoldet. Fylkesmannen arbeider derfor med å kartlegge, overvåke, hindre spredning av og bekjempe fremmede arter. Informasjon om dette arbeidet vil bli lagt ut på disse nettsidene.

Forskrift om fremmede organismer 

Forskrift om fremmede organismer trådte i kraft 1. januar 2016. Denne forskriften setter regler for import, omsetning og utsetting av fremmede arter.

Forskriften utdyper bestemmelsene i kapittel IV i naturmangfoldloven. Hovedregelen er at det kreves tillatelse for å innføre eller sette ut fremmede arter i Norge. Det er laget vedleggslister til forskriften som gir oversikt over:

  • Vedlegg I – organismer som det er forbudt å innføre, sette ut og omsette
  • Vedlegg II – organismer som kan innføres uten tillatelse
  • Vedlegg III – organismer som krever tillatelse for innførsel
  • Vedlegg IV – organismer som kan settes ut uten tillatelse
  • Vedlegg V – organismer som krever tillatelse for utsetting

Her finner du en oversikt over organismene (artene) som er forbudt å innføre, sette ut og omsette i Norge (vedlegg I). Resten av vedleggene finner du i forskrift om fremmede organismer.


31.05.2018

Gyvelen fjernes fra Einarsneset på Lista

Fylkesmannen har nå igangsatt et forsøk på å fjerne de store bestandene av gyvel på Einarsneset på Liststrendene. Årets tiltak må følges opp med fjerning av nye spirer i flere år framover.


19.05.2017

Plukkeaksjon stillehavsøsters 2017 - tjen inntil 20 000 kr

Vi inviterer lag og foreninger til betalt dugnad på kyststrekningen Risør - Søgne. Søk om deltagelse her. Søknadsfrist 5. juni.


13.10.2016

Nesten seks tonn stillehavsøsters plukket

Nelaug paintballklubb plukket mest og vant bonusen på 5000 kroner i høstens plukkeaksjon mot stillehavsøsters i Raet nasjonalpark.


16.09.2016

Stillehavsøsters-aksjonen er i gang!

Aksjonen for fjerning av stillehavsøsters fra utvalgte steder i den foreslåtte Raet nasjonalpark er i gang. Tolv foreninger deltar med om lag 150 personer.


10.10.2016

Ny observasjon av mulig mårhund

Mulig mårhund sett ved Ljosland i Åseral. Vi ber alle være oppmerksomme og melde observasjoner av dyr som kan være mårhund til Statens naturoppsyn.


02.09.2016

Lag og foreninger: Plukk stillehavsøsters og tjen inntil 20 000 kr

Vi inviterer lag og foreninger til betalt dugnad i Raet nasjonalpark. Søk om deltagelse her.


17.08.2015

Med ministeren på jakt etter fremmede arter

Tine Sundtoft fikk se arbeidet som er gjort på Hove.


02.06.2015

Mulig observasjon av mårhund i Lindesnes

Natt til 1. juni gjorde en bilist en observasjon av en mulig mårhund ved Tarvannet i Lindesnes kommune. Fylkesmannen ber alle som kan ha observert mårhund i området om å melde fra til Statens naturoppsyn eller Fylkesmannen.