Ønsker leietaker for unik campingplass

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviterer med dette til tilbuds-konkurranse om drift av Lomsesanden camping på Lista i Farsund kommune, Vest-Agder, fra 2017. Frist er 20. januar 2017 klokken 12:00.

Campingområdet som skal leies ut er del av Listastrendene landskapsvernområde og Einarsneset/Lomsesanden statlig sikrede friluftslivsområde. Fylkesmannen inviterer på vegne av Staten ved Miljødirektoratet som er grunneier.

Lomsesanden camping i Listastrendene landskapsvernområde, sett fra øst. Deler av campingområdet med stier og campingarealer vises til høyre midt i bildet.

Områdebeskrivelse

Lomsesanden er ei naturperle. Det er en 750 meter lang hvit sandstrand med bakenforliggende sanddyner. Campingområdet grenser mot friluftslivsområdet Einarsneset med fine stier i åpen kystlynghei, nydelige små sandbukter, fuglerike bukter og utsiktspunkter ut mot storhavet. Like utenfor ligger de langstrakte, naturskjønne Listastrendene med det rike Listalandet innenfor og den flotte Spindskjærgården like utenfor. Området er viden kjent som et attraktivt turområde for Farsunds befolkning og besøkende.

Lomsesanden, del av Listastrendene landskapsvernområde, og Einarsneshalsen og Einarsneset plante- og fuglefredningsområde, sett fra øst.

På Lomsesanden har det vært drevet privat campingplass siden 1948. Arealet som er satt av til camping/utleieområde, er dominert av gress, furutrær og små grusveier, og omfatter til sammen 27 dekar fordelt på tre teiger avdelt av to bekker, jf. vedlagte kart «Lomsesanden - arealbruk - del av Listastrendene landskapsvernområde» og vedlagte forslag til leiekontrakt.

Campingprofil

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ønsker en campingplass med en tydelig natur- og miljøprofil. Vi ønsker et positivt fokus på det unike, sårbare og vernede landskapet og plante- og fuglefredningsområdet, for eksempel gjennom aktiv informasjon på campingområdet om naturkvaliteter  og opplevelsesmuligheter i tilliggende verneområder.

Ytre del av brygga i sørøst er reservert allmenheten.

Eksisterende bygningsmasse på campingområdet eies av NAF. Ny driver må inngå en avtale med NAF om håndtering av bygningsmassen parallelt med prosessen med inngåelse av leiekontrakt for området. Bygningsmassen er taksert høsten 2016 som grunnlag for en slik avtale.

Tilbudsfrist og fremdriftsplan

Tilbudsfrist er 20. januar kl. 12.00. Det er et mål å framforhandle ny avtale innen 1. mars 2017.

Tilbyderbefaring

Det vil bli avholdt felles tilbyder-befaring 14. desember kl. 1230-1530 med frammøte på Lomsesanden camping. Påmelding til befaringen gjøres på e-post til Bjørn Vikøyr, se kontaktinformasjon under.

Kontaktpersoner

Følgende personer hos Fylkesmannen kan kontaktes i saken:

  • Bjørn Vikøyr tlf. 38 17 62 19, e-post: fmavbvi@fylkesmannen.no
  • Eva L. Jørlo tlf. 37 01 75 56 
  • Erik Drivdal tlf. 38 17 61 43

Innlevering av tilbud og tilbudsfrist

Tilbud må leveres inn via 

https://www.mercell.com/nb-no/63299588/tilbudsforespoersel-for-leie-og-drift-av-lomsensanden-camping.aspx 

innen 20. januar 2017 kl. 12.00.