Hopp til innhold

Aktuelt

Krafttak for laksen i Sør er et nasjonalt forsknings og tiltaksprogram igangsatt av Miljødirektoratet.

Mål for prosjektet:

- Utrede og utprøve konkrete tiltak som kan doble det høstbare overskuddet av laks. Spesielt viktig er tiltak som sikrer at fisk normal vandring opp og ned forbi vannkraftinstallasjoner.

- Karakterisere skagerraklaksen – vandringer, habitatvalg i havet og genetisk utvikling.

- Iverksette tiltak for å øke verdiskapingen med basis i høstbart overskudd av laks- og sjøaure.  

- Sikre bærekraftig produksjon og vandring hos sjøaure og ål i regionen.