Tilskudd til drift av beitelag 2018

Sauesanking, Homme i Valle.
Sauesanking, Homme i Valle. (Foto: Kjellfrid Straume / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

Organisert beitebruk – søknadsfrist 1. november.

For å kunne søke om tilskudd til drift av beitelag må foretakene være organisert i beitelag godkjent av kommunen. Beitelagene må bestå av minst to aktive medlemmer med dyr på utmarksbeite.

Foreløpig tilskuddssats er kr 15 pr. dyr som sankes inn om høsten. Det gjelder både småfe, storfe og hest. Endelig tilskuddssats blir bestemt i januar 2019.

Mer informasjon om ordningen finner du i informasjonsbrosjyrene for Regionalt miljøprogram for Aust-Agder og Vest-Agder.

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn.

Lenke til veiledning på nettsidene til Landbruksdirektoratet