Tilskudd ved direktesalg av frukt, bær og grønt fra 2018

Produsenten må kunne dokumentere salget med bilag som viser mengde råvare.

Resept eller produksjonslogg dokumenterer bearbeidet vare.

Det ble bestemt i jordbruksoppgjøret 2017 at ikke bare foretak som leverer til godkjent omsetningsledd skal få distriktstilskudd til frukt, bær og grønt. Direkte salg ble inkludert i ordningen fra 2018. Alle produsenter må nå selv dokumentere salget om kommunen ber om det, både de som leverer til et omsetningsledd og de som selger varene selv. 

Les mer om saken på nettsidene til Landbruksdirektoratet.