Meget stor skogbrannfare i Agderfylkene

Unngå bruk av ild og all annen aktivitet som kan forårsake gnister i skog og utmark.

Meteorologisk institutt varsler om meget stor skogbrannfare i Aust-Agder og Vest-Agder. Høy temperatur og lite nedbør har ført til meget stor skogbrannfare i store deler av Sør-Norge. Det er heller ikke meldt regn med det første, men mer varme. Dette vil føre til ytterligere økning i skogbrannfaren.

Skogbrannfareindeksen er nå godt inn i rød sone (over 70) for det aller meste av Sørlandet. Rød betyr «Meget stor fare» for skogbrann.

Bålforbud

Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. 

Ved all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skog og utmark er det nå helt nødvendig å unngå bruk av ild og all annen aktivitet som kan forårsake gnister.

Fylkesmannen oppfordrer alle som arbeider i eller i nærheten av skog og utmark til å være forsiktig med all virksomhet som medfører risiko for skogbrann. Dette gjelder både skog- og jordbruksvirksomhet og annen næring.

Melding om skogbrann

Skogbrann varsles til nødnummer 110.