PRESSEINVITASJON: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Agder 12. juni

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker Agder 12. juni. Han har følgende program:

Kl 09.30           Sørlandschips.
Åpning ny frityrlinje. Bedriften har knyttet til seg 40 potetdyrkere, flyttet for 1,5 år siden inn i nytt anlegg, og investerer nå i en ny produksjonslinje.

Adr: Mjåvannsvegen 226, Kristiansand. http://sorlandschips.no/

Kl 11.30           Dyreparken i Kristiansand. Dyreparken orienterer om sin satsing på lokalmat og norske råvarer. Alle de største spisestedene i parken serverer mat fra lokale produsenter. 

Dyreparken har som mål å kjøpe 50 prosent av råvarene lokalt i løpet av 2018. 

https://www.dyreparken.no/praktisk-informasjon/mat/kortreist-mat/

Kl 14.00           NIBIO Landvik. Prøveprosjekt dyrking av søtpotet.

Adr: Reddalsveien 215, Grimstad.

https://www.nibio.no/om-nibio/adresser/sorlandet/landvik

Kontakt for landbruks-og matministeren: Ottar Løvik. Tlf 48 14 04 77.