Konferansen Framtidsbygda samlet 100

– Det er viktig å ha ting som trekker folk til bygda vår, sa en ungdomsskoleelev.

I salen satt rundt 100 fremmøtte – ordførere, kommunestyrerepresentanter og -ansatte, stortingsrepresentanter, næringslivsfolk og andre frammøte som brenner for levende lokalsamfunn på Agder. Framtidsbygda 2017 ble arrangert på Engesland i Birkenes kommune 28. september av fylkeskommunene, Fylkesmannen og vertskommunen. 

– Vi vil ha et kjøpesenter med fjøs der vi kan kjøpe melk og egg, fortsatte jenta fra Engesland ungdomsskole entusiastisk.

Stedsutvikling – ungdom – gründerskap var hovedtema for konferansen. Engesland er ei grend i Birkenes kommune med rundt 300 innbyggere, som har opplevd fraflytting og kjent på kroppen trusler om at skolen skulle legges ned og butikken stenges. Bygdefolket har mobilisert, og det jobbes iherdig med å snu flyttestrømmen og gjøre bygda attraktiv for nye innbyggere.

Arkitektfirmaet Snøhetta har vært engasjert og presenterte et rykende ferskt mulighetsstudie for utviklingen av sentrum i bygda, «Engeslandstunet». Lokale gründere presenterte muligheter for en «skitunnel» bygd i massiv tre. Lokale ressurser – ville bær – var også utgangspunktet for tankene til «Norwegian Berries», som ønsker å få de sunne og gode skogsbærene ut i verden framfor å råtne i norske skoger.

Arbeid – bo – fritid var temaene som ungdommer fra «Setesdal gründer og samfunnsutvikling» framholdt som viktige elementer for å få ungdommen tilbake til bygda etter endt utdannelse. Styrelederen i Setesdal Regionråd, Jon Rolf Næss, som hadde lang livserfaring, sa han trivdes godt blant disse unge som vil at «det må skje noe» i Setesdal og som lever opp til stempelet «naive og dristige».

Ungt Entreprenørskap hadde på forhånd gjennomført en Gründerkamp på ungdomskolen der elevene var blitt utfordret på å finne løsninger på en god utvikling for bygda Engesland. Kreativiteten var stor, og «bruk lokale ressurser» og «skap en bærekraftig utvikling» var gjennomgående hos dem alle.

Også stortingsrepresentanter fra Agder-benken deltok. Tellef Inge Mørland (Ap) og Ingunn Foss (H) tegnet begge et bilde av hvilken politikk de ville føre for Agder når de nå tar fatt på arbeidet i Stortinget.

Gode kulturelle innslag og en fantastisk lunsjbuffe med lokalmat satte en fin ramme rundt en inspirerende dag for de mange som brenner for en bosetning i hele landet.

Kontaktpersoner