Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


05.12.2018

BU-prisen 2018 for Aust-Agder gjekk til Tine Meieriet Setesdal

Arbeidet med å vere innovativ og marknadsorientert er avgjerande for at TINE sitt minste meieri er oppretthalde og har ein solid posisjon både internt i TINE og i regionen.


05.12.2018

BU-prisen 2018 for Vest-Agder gikk til Mjåland gård

– Allsidigheten gir virksomhetene på gården gjensidig næring, vekstmuligheter og liv på gården og i Marnardal, sier prisvinner Brit Mjåland.


14.11.2018

Informasjonsmøte om Inn på tunet

Hornnes 12. desember – for deg som ønsker å jobbe med mennesker med utgangspunkt i ressursene på din egen gård.


27.09.2018

Framtidsbygda 2018

Konferanse om bygdeutvikling i indre Agder i Åmli 12. oktober – påmelding innen 5. oktober.


16.08.2018

Messa Naturligvis 2018

Fylkesmannens landbruksavdeling vil ha stand på Evjemoen 17.–19. august.


21.06.2018

Første fagbok i antrozoologi på norsk

Forskning på dyrs mulige helsebringende effekter er et voksende felt internasjonalt.


09.04.2018

Parsellhagehåndboken lansert

Dyrkingsprosjekt i byene våre brer om seg med stor entusiasme.


23.03.2018

Landbruksmøte i Kvinesdal

Kommunen og Fylkesmannen satser på næringsutvikling med Landbruksprosjekt del 2 – møt opp 11. april.


22.03.2018

Naturressursanalyse for Aust-Agder og Vest-Agder

Om utnyttelse og verdiskaping – til vårt arbeid med strategi for landbruk.


19.03.2018

Satsar på Inn på tunet i Setesdal

Etter ei samling i Bygland arbeider no ni tilbydarar med å utvikla velferdstenester på garden sin.


Flere nyheter