Kulturlandskapsprisen for Vest-Agder 2018

Repstadtunet i Søgne fikk prisen overrakt av fylkesmann Stein A. Ytterdal på basaren i bygda 1. juni.

Årets tema for kulturlandskapsprisen var «god bevaring av bygninger, bygningsmiljøer og tun på gårdsbruk». Repstadtunet omfatter seks mindre gårdsbruk som ligger idyllisk til ved Repstadvannet. Kulturlandskapsgruppa mente at Repstadtunet var den kandidaten som best oppfylte kriteriene for prisen. De begrunnet valget med blant annet at Repstadtunet utgjør et harmonisk, helhetlig og intimt landskapsrom med et historisk preg. Området har en særegen og tett gårdsbebyggelse med velstelte hager og dyrkede jorder innimellom. Flere våningshus og uthusbebyggelse har høy verneverdi og området er rikt på kulturminner. Det drives aktivt landbruk både med husdyr, hagebruk og skogbruk. Repstadtunet framstår som et identitetsskapende område og et område for trivsel som det er lett å knytte stedsidentitet til.

Prisutdelingen skjedde på basaren i «fjøset på Repstad», nå selskapslokale. All inntekt fra basaren gikk til gatebarn i New Dehli. Selv om det var en varm og vakker forsommerkveld, møtte folk i alle aldre opp, og lokalet var helt fullt. Mellom to åresalg ropte konferansier for arrangementet, Ellen Tone Repstad, fram de seks grunneierne før Ytterdal fikk ordet. Grunneierne var uvitende om prisen på forhånd, og overraskelsen var stor.

Fylkesmannen og bondelaget gratulerer grunneierne i Repstadtunet med kulturlandskapsprisen. Fra venstre Inger Liv Røyter Thoresen fra Vest-Agder bondelag, grunneierne Edit Tønnessen og Kirsti Furuborg, fylkesmann Stein A. Ytterdahl og grunneierne Ellen Tone Repstad, Svein Gunnar Repstad, Ole  Rosenberg og Kari Rosenberg. Harald Repstad, Janne Repstad og Glenn Larsen var ikke til stede.

Fylkesmannen og bondelaget gratulerer grunneierne i Repstadtunet med kulturlandskapsprisen. Fra venstre Inger Liv Røyter Thoresen fra Vest-Agder bondelag, grunneierne Edit Tønnessen og Kirsti Furuborg, fylkesmann Stein A. Ytterdahl og grunneierne Ellen Tone Repstad, Svein Gunnar Repstad, Ole Rosenberg og Kari Rosenberg. Harald Repstad, Janne Repstad og Glenn Larsen var ikke til stede.


Fylkesmannen og bondelaget gratulerer grunneierne i Repstadtunet med kulturlandskapsprisen. Fra venstre Inger Liv Røyter Thoresen fra Vest-Agder bondelag, grunneierne Edit Tønnessen og Kirsti Furuborg, fylkesmann Stein A. Ytterdahl og grunneierne Ellen Tone Repstad, Svein Gunnar Repstad, Ole Rosenberg og Kari Rosenberg. Harald Repstad, Janne Repstad og Glenn Larsen var ikke til stede. (Foto: Ellen Synnøve Eskedal / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.)

Prisen består av kunstverket Sheep in a heap av billedkunstner Jeannie Ozon Høydal og kr 15 000. Vest-Agder bondelag v/ Inger Liv Røyter Thoresen kom med blomster og hilsener, og det samme gjorde ordfører i Søgne kommune, Astrid Hilde. Hver grunneier fikk også en liten hilsen fra Fylkesmannen i form av et kunstkort og en liten gave.