Havner på Lista

Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista har gitt ut hefte om havneutbyggingen på Lista.

Heftet viser små og store havneanlegg og har mange flotte bilder og fortellinger om etableringen av de moderne havnene mot slutten av 1800-tallet.

Heftet er utarbeidet etter ide og initiativ fra arbeidsgruppa i Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista, og det er til salgs på museer og bokhandlere på og rundt Lista, blant annet på Nordberg Fort, Lista museum og Lista Fyr. Forfatter er Jo van der Eynden, og design og trykk er ved Trik kommunikasjon.

Lista har et av Norges eldste jordbrukslandskap. Her har folk sådd, høstet og holdt husdyr i mer enn 6000 år, og disse aktivitetene har satt mange spor i landskapet opp gjennom historien. I tillegg til å dyrke jorda har folk på Lista visst å utnytte havets ressurser. Sjøbruket har levd side om side med jordbruket. Sporene etter dette finner vi i det maritime kulturlandskapet, blant annet med sjøbruksbygninger og havnene som landemerker i dette landskapet.