Foreslå kandidater til kulturlandskapsprisen i Aust-Agder

Du kan foreslå noen som har gjort en spesiell innsats for å bevare og videreutvikle kulturlandskapet.

Prismottakere kan være enkeltpersoner, organisasjoner eller kommuner som oppfyller noen av disse kriteriene: 

  • bidra til helhet og mangfold i kulturlandskapet
  • bevare og synliggjøre kulturlandskapet
  • knytte til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet
  • øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet
  • ha en læringseffekt om kulturlandskapet

Forslag sender du før 15. august til:

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
E-post: fmavpost@fylkesmannen.no