Miljøtiltak


05.12.2018

Kulturlandskap med rike kulturhistoriske og biologiske verdier

Det utvalgte kulturlandskapet på Vest-Lista blir sannsynligvis utvidet til hele 11 000 dekar.


11.10.2018

Utsatt frist for å søke produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket

Det blir i 2018 mulig å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskudd og på regionale miljøtilskudd (RMP).


20.08.2018

Økt ramme til regionale miljøtiltak i jordbruket

Nytt i år er tilskudd til slått av bratt areal. Dessuten har vi fått et unntak i regelverket for 2018 for å øke grovfôrproduksjonen.


13.07.2018

Flott markering på vakre Furøya

Aust-Agders nye Utvalgte kulturlandskap i Tvedestrand kommune ble åpnet 12. juli.


04.07.2018

Bekjemp planten landøyda!

Landøyda er giftig for storfe og hest, og frøene sprer seg lett med vinden.


02.07.2018

Slåttedag i Valle

Den årvisse slåttedagen på Rygnestad går av stabelen laurdag 14. juli.


21.06.2018

Aust-Agder har fått et nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket

Vårt nye område er Furøya og Hestøya i Tvedestrand.


20.06.2018

Kulturlandskapsdag for landbruksforvaltningen

Vi fikk oppleve det rike utvalgte kulturlandskapet på Vest-Lista i strålende sol og vindstille. 


11.06.2018

Kulturlandskapsprisen for Vest-Agder 2018

Repstadtunet i Søgne fikk prisen overrakt av fylkesmann Stein A. Ytterdal på basaren i bygda 1. juni.


16.05.2018

Havner på Lista

Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista har gitt ut hefte om havneutbyggingen på Lista.


Flere nyheter