Utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober

Endringen gjelder bare 2018 og i de tørkerammede områdene, inkl. Agderfylkene.

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i deler av landet, har LMD fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Forskriftens § 23, 3. ledd lyder nå slik: "I fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund kan gjødsel spres uten nedmolding/nedfelling innen 1. oktober 2018. Utenfor disse områdene kan kommunen på vilkår av at klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober."   

Følg denne lenken for å lese nyhet hos LMD (Landbruks- og matdepartementet) >