Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


10.08.2018

Fôrkrisen i Agderfylkene

Fylkesmannen og næringen har igjen hatt møte for å gå gjennom status og tiltak.


10.07.2018

Plante som er giftig for storfe og hest funnet i Arendal

Landøyda har i flere år vært et problem langs kysten av Vest-Agder.


06.07.2018

Fôrmangel i Agderfylkene

Fylkesmannen, kraftfôrleverandørene og næringen har hatt møte om den krevende situasjonen og kommer med anbefalinger.


06.07.2018

Bekjemp planten landøyda

Landøyda er giftig for storfe og hest, og frøene sprer seg lett med vinden.


28.06.2018

Sviktende grovfôravlinger

Fylkesmannen møtte næringen for å drøfte den prekære fôrsituasjonen i Agderfylkene.


22.06.2018

Satser på rips i Grimstad

– Jeg er spent på markedet, men har tro på produktet. En stor fordel med rips er at bæra kan lagres lenger enn andre bær, sier Aanon Midstue.


07.06.2018

Tilskudd ved direktesalg av frukt, bær og grønt fra 2018

Produsenten må kunne dokumentere salget med bilag som viser mengde råvare.


31.05.2018

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Meld fra til kommunen nå dersom tørken og varmen ser ut til å gi betydelig avlingssvikt.


28.02.2018

Søk produksjonstilskudd i jordbruket

I år er fristene 15. mars og 15. oktober absolutte.


22.02.2018

Vil hindre tap og skader av rundballer i elva

Næringen og kommunene arbeider for å redusere problemet med rundballer som blir tatt av flom.


Flere nyheter