Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


11.10.2018

Utsatt frist for å søke produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket

Det blir i 2018 mulig å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskudd og på regionale miljøtilskudd (RMP).


31.08.2018

Utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober

Endringen gjelder bare 2018 og i de tørkerammede områdene, inkl. Agderfylkene.


16.08.2018

Møter om grovfôrsituasjonen

Næring og organisasjoner inviterer bønder til Evje 28., Lyngdal 29. og Holt 30. august.


10.08.2018

Fôrkrisen i Agderfylkene

Fylkesmannen og næringen har igjen hatt møte for å gå gjennom status og tiltak.


10.07.2018

Plante som er giftig for storfe og hest funnet i Arendal

Landøyda har i flere år vært et problem langs kysten av Vest-Agder.


06.07.2018

Fôrmangel i Agderfylkene

Fylkesmannen, kraftfôrleverandørene og næringen har hatt møte om den krevende situasjonen og kommer med anbefalinger.


06.07.2018

Bekjemp planten landøyda

Landøyda er giftig for storfe og hest, og frøene sprer seg lett med vinden.


28.06.2018

Sviktende grovfôravlinger

Fylkesmannen møtte næringen for å drøfte den prekære fôrsituasjonen i Agderfylkene.


22.06.2018

Satser på rips i Grimstad

– Jeg er spent på markedet, men har tro på produktet. En stor fordel med rips er at bæra kan lagres lenger enn andre bær, sier Aanon Midstue.


07.06.2018

Tilskudd ved direktesalg av frukt, bær og grønt fra 2018

Produsenten må kunne dokumentere salget med bilag som viser mengde råvare.


Flere nyheter