Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


20.08.2018

Økt ramme til regionale miljøtiltak i jordbruket

Nytt i år er tilskudd til slått av bratt areal. Dessuten har vi fått et unntak i regelverket for 2018 for å øke grovfôrproduksjonen.


16.08.2018

Møter om grovfôrsituasjonen

Næring og organisasjoner inviterer bønder til Evje 28., Lyngdal 29. og Holt 30. august.


16.08.2018

Messa Naturligvis 2018

Fylkesmannens landbruksavdeling vil ha stand på Evjemoen 17.–19. august.


10.08.2018

Fôrkrisen i Agderfylkene

Fylkesmannen og næringen har igjen hatt møte for å gå gjennom status og tiltak.


09.08.2018

Framtidsbygda 2018

Gull av grønne skoger – hvordan skape bærekraftig vekst i indre Agder? I år blir denne tradisjonsrike konferansen innen bygdeutvikling arrangert 12. oktober i Åmli.


18.07.2018

Romeplanta – årsak til dyredød på beite

Mattilsynet, region Sør og Vest har fått meldingar om døde storfe – romeplanta er mistenkt.


17.07.2018

Nytt søknadssystem for tilskudd til sykdomsavløsning

Fra 15. august 2018 skal jordbruksbedrifter søke elektonisk via Altinn.


13.07.2018

Flott markering på vakre Furøya

Aust-Agders nye Utvalgte kulturlandskap i Tvedestrand kommune ble åpnet 12. juli.


10.07.2018

Plante som er giftig for storfe og hest funnet i Arendal

Landøyda har i flere år vært et problem langs kysten av Vest-Agder.


06.07.2018

Fôrmangel i Agderfylkene

Fylkesmannen, kraftfôrleverandørene og næringen har hatt møte om den krevende situasjonen og kommer med anbefalinger.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel