Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


14.12.2018

Sørlandssamlinga 2019

Det årlige treffet for husdyr- og grøntprodusenter på Agder blir 11.–12. januar i Kristiansand – påmeldingsfrist 18. desember. 


05.12.2018

BU-prisen 2018 for Vest-Agder gikk til Mjåland gård

– Allsidigheten gir virksomhetene på gården gjensidig næring, vekstmuligheter og liv på gården og i Marnardal, sier prisvinner Brit Mjåland.


05.12.2018

Kulturlandskap med rike kulturhistoriske og biologiske verdier

Det utvalgte kulturlandskapet på Vest-Lista blir sannsynligvis utvidet til hele 11 000 dekar.


05.12.2018

Den nye utskipingshavna for tømmer i Mandal

Større kapasitet, reduserte kostnader og mindre tungtrafikk gjennom byen.


05.12.2018

Trebiennalen 2018 skapte engasjement

Arrangementet fikk frem et stort spekter av muligheter og utfordringer ved bruk av tre.


05.12.2018

BU-prisen 2018 for Aust-Agder gjekk til Tine Meieriet Setesdal

Arbeidet med å vere innovativ og marknadsorientert er avgjerande for at TINE sitt minste meieri er oppretthalde og har ein solid posisjon både internt i TINE og i regionen.


05.12.2018

Reko-ringer – nå også på Agder

Et 40-talls interesserte møtte på oppstartsmøte for Reko-ringer på Agder.


04.12.2018

Autorisasjonskurs – plantevernmidler og gnagermidler

Norsk landbruksrådgiving Agder arrangerer en del kurs rundt på Agder – smågnagerkurs januar–februar og plantevernkurs februar–mai.


27.11.2018

Satser videre mot produksjon av bioråolje

Gladnyhet for Åmli og Agder fra Biozin Holding.


19.11.2018

Kurs i fornybar energi på gården

Biogass, solenergi og biovarme (flis og ved) – Holt 5. desember.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel