Landbruket – en kilde til mestring og livskvalitet

Dato:
31. oktober - 1. november
Sted:
Scandic Sørlandet hotell i Kristiansand
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Rogaland, Universitetet i Agder og Nasjonalforeningen for folkehelsen
Målgruppe:
Ledere og ansatte i helse-, sosial-, NAV- og utdanningssektoren. Tilbydere av velferdstjenester fra landbruket. Aktuelle kompetansemiljøer og brukerorganisasjoner. Politikere og andre interesserte.

Stor Inn på tunet-konferanse i Kristiansand 31. oktober–1. november.

Denne regionale konferansen blir samkjørt med Nordisk forskersamling innen området grønn omsorg og naturbaserte intervensjoner.

Tema

  • Hvordan kan naturopplevelser og kontakt med planter og dyr og gi bedre livskvalitet til ulike brukergrupper?
  • Tilbud til personer med demens.
  • Frafallsproblematikk og aktuelle tiltak for utsatte barn og unge.

Last ned hele programmet her.

Påmeldingsfrist: 25. oktober.

Påmelding på nettsidene til Universitetet i Agder.