Kulturlandskapsdagen 2018

Dato:
12. juni 10:00 - 15:30
Sted:
Vest-Lista, oppmøte: Nordberg fort
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
07.06.2018 23:00:00

Fylkesmannen inviterer kommunene til kulturlandskapsdag på Vest-Lista.

Vest-Lista i Farsund er Vest-Agders Utvalgte Kulturlandskap (UKL-område). Det er svært rikt på både natur- og kulturverdier. Flere tusen år med jordbruksdrift har satt mange spor i landskapet fra ulike tidsepoker. Her finnes f. eks. kystlynghei og naturbeitemark samt eldre og nyere tids kulturminner av ulike slag som helleristninger, steingjerder, langhus og Festung Lista. Det drives aktivt og moderne landbruk, og samtidig legges det til rette for betydelig ferdsel i området.

Frammøte på Nordberg Fort fra kl. 09.30. Lenke til kart. Første del av dagen blir inne og resten av dagen blir ute. 

Husk: Det blir befaring uansett vær, så ta med varme klær (det blåser alltid på Lista), gode tursko og husk sitteunderlag.

Program:

09.30–10.00: Kaffe og rundstykker.

10.00–10.15: Velkommen til Farsund kommune.

10.15–10.30: Hva er UKL – Utvalgt kulturlandskap?

10.35–11.15: Hva finnes innenfor UKL-området når det gjelder kulturminner og naturverdier?

11.15–12.15: Befaring til Pennefeltet og Pennemarka.

12.15–13.00: Formiddagsmat på Nordberg Fort og kulturlandskapsutstillingen.

13.00–15.30: Befaring til Hervoll møller og Skeibrokrøysa.

Heimreise senest kl. 15.30.

Bidragsytere:
Aud Irene Vatland (Farsund kommune), Per Christian Burhol (Vest-Agder Museet), Hans Christian Lund (Vest-Agder Fylkeskommune, Fylkeskonservator), Elisabeth Kaddan (Fylkesmannen, miljøvernavdeling) samt Lisbeth Svendsen Kismul og Ellen Eskeland (Fylkesmannens landbruksavdeling).

Påmelding innen 7. juni:

Dato:
12. juni 10:00 - 15:30
Sted:
Vest-Lista, oppmøte: Nordberg fort
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
07.06.2018 23:00:00