Invitasjon til NAFOs skoleeiernettverk

Dato:
9. april 10:00 - 10. april 16:00
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 (mandag) Høgskolen i Oslo og Akershus, OsloMet, Pilestredet 46 (tirsdag)
Ansvarlig:
NAFO
Målgruppe:
Skoleeiere

NAFO arrangerer nå et Skoleeiernettverk i Oslo, mandag 9. april 2018. Alle fylkeskommunale og kommunale skoleeiere er velkomne!

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har nettverk for grunnskoleeiere. Nettverket møtes 1-2 ganger i året, og ulike kommuner er vertskap fra år til år. En av hensiktene med nettverket er å spre informasjon, dele erfaringer og heve kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene, med fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap. 

Mer informasjon om program og påmelding finne dere her:  https://nafo.pameldingssystem.no/skoleeiernettverket?tab=regform

 

Dato:
9. april 10:00 - 10. april 16:00
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 (mandag) Høgskolen i Oslo og Akershus, OsloMet, Pilestredet 46 (tirsdag)
Ansvarlig:
NAFO
Målgruppe:
Skoleeiere

Kontaktpersoner