Fagsamling skogbruk

Dato:
5. juni 09:00 - 16:30
Sted:
Høgtun kultursenter i Øyslebø, Marnardal kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Rådgivingsapparat skog
Påmeldingsfrist:
01.06.2018 12:00:00

På vegne av kontaktutvalget inviteres det til samling tirsdag 5. juni 2018 på Høgtun kultursenter i Øyslebø og i Marnardals skoger.

Frammøte på Høgtun kl. 09.00. Som omtalt i forhåndsmeldingen er dagen delt i to. En foredragsdel før lunsj og en befaringsbolk med faglige temaer/stopposter i Marnardals skoger på ettermiddagen.

Program:

Frammøte og servering av kaffe fra kl.09.00

09.15-09.30: Åpning. Velkommen til Marnardal. Kort presentasjon av skogbruket i kommunen. Skogbrukssjefens vurdering av vinterens skader på skogen.
Skogbrukssjef Øyvind Jorstad.

09.30-10.20: Skogbehandling og klimaendring: Hvordan møte snø- og vindproblemer?
Seniorforsker Svein Solberg. NIBIO Spørsmål og kommentarer

10.20-10.35: Pause

10.35-11.05: Snøskader og skogforsikring. Direktør skog Kjetil Løge. SKOGBRAND
Spørsmål og kommentarer

11.05-11.45: Nedsnødd 2018.– Hva skjedde i januar og februar? Hva kan gjøres for å redusere risikoen for strømbrudd i årene framover? Agder Energi sin tilnærming til et godt samarbeid med skogbruket og skogeierne om hogst langs kritiske høyspentlinjer. Adm.dir Svein Are Folgerø. Agder Energi nett. Prosjektdir. Knut Hoven. Agder Energi.
Spørsmål og kommentarer

11.45-12.00: Hva forventer skogeierne av Agder Energi?
Fag- og økonomisjef Simon Thorsdal. AT Skog

12:00-12.15: Tømmer, marked og annet nytt fra tømmerkjøperne.
-AT Skog
-Nortømmer

12.15:13.15: Varm lunsj på Høgtun kultursenter

13.15: Avreise fra Høgtun i felles buss til Marnardals skoger

13.15-16.15 Skogfaglig befaring med innlagte stopposter på formiddagens temaer. –Presentert av skogbrukssjef Øyvind Jorstad og Agder Energis representanter.

16.30-senest Avslutning/ankomst Høgtun kultursenter.

Av hensyn til bevertning, innredning av lokaliteter, busstransport mv. ber vi om bindende forhåndspåmelding innen fredag 1. juni.

Program som pdf

Dato:
5. juni 09:00 - 16:30
Sted:
Høgtun kultursenter i Øyslebø, Marnardal kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Rådgivingsapparat skog
Påmeldingsfrist:
01.06.2018 12:00:00