Erfaringskonferansen 2017

Fylkesmannen inviterer ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester til samling 7. og 8. desember 2017.

Hovedtema i år er liv og tjenester på sykehjem. Dette er noe mange er opptatt av, også utenfor sykehjemmene.

Vi ønsker å vise forskjellige tilnærminger til temaet, og har gjort følgende avtaler:

Anne Kristin Vie fra Forbrukerrådet, som flyttet inn noen dager på fire sykehjem i Oslo. Der vurderte de metodisk særlig måltider og individuell tilpasning.Kirsten Tornøe fra Lovisenberg diakonale høgskole kommer, og presenterer fra sin doktoravhandling om åndelig og eksistensiell omsorg til døende.Livsgledes sertifiseringsordning av Sigrid Moum.

Vi regner også med å løfte temaene tvang, samtykkekompetanse, brukermedvirkning, helsehjelp og gjerne det temaet du mener er aktuelt!

Påmeldingsfrist 10. november 2017.

Program og påmelding finner du her.

Dato:
7. desember - 8. desember
Sted:
Scandic Hotel Sørlandet
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
De som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester
Påmeldingsfrist:
03.11.2017 15:30:00

Kontaktpersoner