Boligsosial konferanse

Dato:
19. april 11:30 - 20. april 14:00
Sted:
Strand Hotel, Fevik
Ansvarlig:
Husbanken sør og Fylkesmannen i Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Alle som arbeider med boligsosialt- og sosialt arbeid på kommunalt og statlig nivå, samt brukerorganisasjoner, i Vestfold, Telemark og Agder
Påmeldingsfrist:
23.03.2018 15:00:00

Husbanken sør og Fylkesmannen i Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder inviterer til konferanse på Fevik 19. og 20. april.

Konferansen starter med lunsj kl. 11:30 torsdag 19. april og avsluttes med lunsj fredag 20. april kl. 13:15. Deltakelse, inkludert overnatting og måltider, er gratis. Reiseutgifter må dekkes av den enkelte. Arrangøren forbeholder seg retten til å foreta prioriteringer ved for mange påmeldte. Forfall som ikke er meldt, vil bli fakturert for hotellkostnader inkludert dagpakker og middag.

Påmeldingsfrist fredag 23.mars.

Årets Boligsosiale konferanse arrangeres på Strand hotell Fevik, hvor vi også var i 2011 og 2015. Konferansen i år vil ta for seg følgende statlige strategier og satsninger:

  • barn som lever i fattigdom
  • opptrappingsplan for rusfeltet
  • folkehelsemeldingen
  • nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff

Til hvert tema tar vi sikte på å presentere den enkelte strategi/satsning, aktuell forskning, dialog mellom en regional statlig aktør og en kommune og hvordan Husbankens aktuelle virkemidler kan brukes.

Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder, Stein A. Ytterdahl og administrerende direktør i Husbanken, Osmund Kaldheim, vil avslutte konferansen der de vil si noe om betydningen av å jobbe på tvers av fag og sektorer for å nå målsettingene i Bolig for velferd og statlige strategier.

Påmelding og program ligger på nettsiden til Husbanken, se også i menyen til høyre.

Dato:
19. april 11:30 - 20. april 14:00
Sted:
Strand Hotel, Fevik
Ansvarlig:
Husbanken sør og Fylkesmannen i Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Alle som arbeider med boligsosialt- og sosialt arbeid på kommunalt og statlig nivå, samt brukerorganisasjoner, i Vestfold, Telemark og Agder
Påmeldingsfrist:
23.03.2018 15:00:00