Kurs og konferanser

Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Aust-Agder.

Lenke til arkiv kurs og konferanser FM Vest-Agder.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2018
05. sep - 14. des 36 - 50 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger høsten 2018 Se kursoppslaget
18. sep 38 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Lokalmatsamling for kommunene Dyreparken hotell
26. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling for barnehagemyndigheten i kommunene Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
26. sep 39 Søgne vgs, NIBIO Landvik, NLR Agder, Bondelaget Agderkontoret og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling om biodiversitet under Økouka Søgne videregående skole
oktober 2018
12. okt 41 Fylkeskommunene, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Åmli kommune Framtidsbygda 2018 Åmli, kommunehuset
16. okt 42 John A. Horve, LMT Setesdal Fagdag rus og psykisk helse Setesdal 2018 Evjemoen kino og scene
18. okt 42 Fylkesmannen og Sørlandet Sykehus HF Nettverkssamling for barneansvarlige Grimstad kulturhus, Storgata 33, 4876 Grimstad (ved Hestetorvet)
18. okt - 19. okt 42 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagdag om tjenester til utviklingshemmede Dyreparken hotell
18. okt - 19. okt 42 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringene Sørlandets Travpark/Dyreparken hotell
25. okt 43 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i samarbeid med Helsedirektoratet IPLOS dagen 2018 Dyreparken Hotell, Kristiansand
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
05. sep - 14. des Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger høsten 2018
18. sep Lokalmatsamling for kommunene
26. sep - 27. sep Fagsamling for barnehagemyndigheten i kommunene
26. sep Fagsamling om biodiversitet under Økouka
12. okt Framtidsbygda 2018
16. okt Fagdag rus og psykisk helse Setesdal 2018
18. okt Nettverkssamling for barneansvarlige
18. okt - 19. okt Fagdag om tjenester til utviklingshemmede
18. okt - 19. okt Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringene
25. okt IPLOS dagen 2018