Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


05.09.2018

Konferanse om digitale konsekvenser av regionreformen

Regionreformen gir blant annet konsekvenser for de mange offentlige IKT-systemene i kommunene, også i de som ikke berøres av kommunereformen. Fylkesmannen var nylig medarrangør på en konferanse om dette for kommunene i Agder.


22.06.2018

PRESSEMELDING: Fylkesmannens nye lokaler i Arendal

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har nå besluttet å gå i eksklusive sluttforhandlinger med Arendal eiendom med alternativet «Fløybyen».


23.03.2018

Hovlandsdalen overføres til Evje og Hornnes kommune fra 1. januar 2019

Fylkesmannens vedtok ny kommunegrense i området i brev datert 21. mars 2018.


19.01.2018

Overføring av Hovlandsdalen fra Birkenes kommune til Evje og Hornnes kommune

Høring før endelig vedtak om ny kommunegrense


01.09.2017

Sikker melding til Fylkesmannen

Du kan no sende melding og saksdokument til oss ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen


15.06.2017

Felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen

Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner avholder felles kommunestyremøte på Scandic Bystranda 20. juni.


15.06.2017

Felles kommunestyremøte for Mandal, Marnardal og Lindesnes

Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner avholder felles kommunestyremøte 21. juni på Lindesnes Havhotell.


13.06.2017

Felles kommunestyremøte for Audnedal og Lyngdal

Audnedal og Lyngdal kommuner avholder felles kommunestyremøte på Kvåstunet 15. juni.


21.03.2017

Vårt sentralbord er tidvis ute av drift i dag på grunn av tekniske problemer

Vet du hvem du skal snakke med, kan du ringe direktenummeret. Det finner du i vår ansatteoversikt.


10.03.2017

Pressemelding: 11 fylkesmannsembeter fra 2019

Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kongen i statsråd har vedtatt ny struktur for fylkesmannsembetene. Fra 1. januar 2019 får vi 11 fylkesmannsembeter.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel