Rene Listerfjorder - Reviderte tiltaksløsninger for Logakanalen, Årenes, Slippen og Simek sør


Høringsfrist 24. januar 2019 23:59

Fylkesmannens miljøvernavdeling ønsker innspill til foreslåtte endringer innen 24. januar.

COWI har på oppdrag for Flekkefjord kommune utarbeidet reviderte tiltaksløsninger for delområdene Logakanalen, Årenes, Slippen og Simek Sør.

Fylkesmannen ber aktuelle myndigheter og berørte parter om å gi innspill til søknaden innen 24. januar 2019. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, postboks 788 Stoa, Arendal eller til fmavpost@fylkesmannen.no.