Oppstart med frivillig vern av skog for sju områder i Agder


Høringsfrist 21. mai 2018 23:59

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder varsler oppstart av verneplanarbeid for sju skogområder. Områdene ligger i Birkenes, Bygland, Froland, Hægebostad, Iveland, Sirdal og Åmli. Områdene er  tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Av de sju områdene som foreslås vernet er to utvidelser av eksisterende verneområder. Dette gjelder for Bjorvatn naturrseservat i Birkenes og Øykjeheia naturreservat i Sirdal. De øvrige områdene er Knudansheia i Iveland, Krokevatn i Birkenes, Landdalen i Hægebostad, Underforlii i Bygland og Skjeggedalsheia som ligger i kommunene Froland og Åmli. Til sammen foreslås det å verne ca. 40 000 daa med skogareal.

Områdene er foreslått vernet som naturreservat, jf. naturmanfoldloven § 37. Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog, som innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneier. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirketoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog. 

Formålet med oppstartsmeldingen er å invitere til samarbeid om gjennomføring av prosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til verneplanarbeidet. Dette kan være forhold man mener bør omtales i forskriftene, reguleringer fra kommunene eller spesielle interesser som må ivaretas. 

Innspill sendes skriftlig til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal, eller på epost til: fmavpost@fylkesmannen.no innen mandag 21.05.2018. Vi ber om at innspillet merkes med vårt saksnummer 2018/3600.

Oppdatering: Kart for Skjeggedalsheia inneholdt noen feil i avgrensingen for enkelte einedommer. Dette er rettet opp og oppdatert kart er lagt til i menyen på høyre side. Det totale arealet for dette området øker da også fra 29 841 daa til 30 384 daa. Korrigeringene berører ingen nye eiendommer.