Oppstart frivillig vern for seks områder i Agder


Høringsfrist 19. februar 2018 23:59

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder varsler oppstart av verneplanarbeid for seks skogområder i de to fylkene.

De foreslåtte områdene omfatter to i Åmli kommune og et område i kommunene Birkenes, Bygland, Evje og Hornnes og Flekkefjord.  Områdene har kommet fram gjennom ordningen “frivillig vern”, som innebærer at disse er tilbudt staten for vern av grunneier via skogbruket selv. Vi inviterer med dette til samarbeid  om gjennomføring av verneprosessen og oppfordrer til å komme med innspill til verneplanarbeidet.

For mer informasjon, se vedlagt oversendelsesbrev.