Nye Veier AS søker om endret utslippstillatelse for E18 Tvedestrand-Arendal


Høringsfrist 18. mai 2018 23:00

Nye Veier AS søker i medhold av forurensningsloven § 11, om endring av tillatelse til utslipp i anleggsfasen for ny E18.

Nye Veier AS har tillatelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til midlertidig utslipp fra anleggsfase for å bygge E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Denne tillatelsen ble gitt 10.10.2016 .   

Nye veier søker nå om endringer i tillatelsen. Søknaden gjelder endringer i grenseverdier for turbiditet, suspendert stoff og jern. Videre søker Nye Veier AS om at grenseverdier for nitrogen tas ut av tillatelsen, samt om endringer i plassering av flere overvåkingsstasjoner. Begrunnelsen for de omsøkte endringene er beskrevet i søknaden.

De viktigste berørte resipientene er Storelva, Vennevann med sidebekker, Sagene og Langgangsvassdraget, Mørfjærvassdraget, Songevassdraget og Barbuvassdraget.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 19. april - 18.mai. 2018. Søknadsdokumentene finner du i høyre kolonne.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no, innen 18.05.2018.