Franzefoss gjenvinning, Kristiansand - søknad om endret tillatelse


Høringsfrist 18. mai 2018 23:00

Franzefoss gjenvinning AS avd. Kristiansand søker om endret tillatelse for mottak og mellomlagring av avfall i Mjåvannsveien 23 i Songdalen kommune.

Franzefoss gjenvinning AS har tillatelse til mottak og mellomlagring av avfall i Mjåvannsveien 23 i Songdalen kommune. Tillatelsen ble gitt av Fylkesmannen 14.11.2006.

Aktivitetene omfatter i dag mottak, sortering, emballering og mellomlagring av næringsavfall, BA-avfall, farlig avfall, EE-avfall og smittefarlig avfall. I tillegg driver bedriften kontainerutleie.

Bedriften har sammenlagt tre tillatelser innenfor avfallsregelverket og det er ønskelig at disse tillatelsene samles i en. Alle tillatelsene er relativ gamle og avfallsregelverket har blitt endret vesentlig de siste årene. Det er nødvendig med en gjennomgang av driften og oppdatering av tillatelsene.

Bedriften søker også om å endre mengden av tillatt lagret farlig avfall fra 200 tonn til 101 tonn og om å ta inn våtorganisk avfall for omlasting og kort mellomlagring før levering til godkjent nedstrømsløsning. Det fremgår av søknaden at våtorganisk avfall vil bli lagret i en tett 22 m3 container med lokk for å unngå fugler, rotter eller avrenninger og at lukt begrenses til minimum. Bedriften estimerer daglig innkomme våtorganisk avfall til ca. 5 tonn.

Begrunnelsen for de omsøkte endringene er beskrevet i søknaden.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18. april - 18. mai. 2018. Søknad med vedlegg finner du i høyre kolonne på denne siden.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no, innen 18.05.2018.