Frist Uke Høring
desember 2018
17. des 51 Rafoss kraftverk - søknad om utslippstillatelse
22. des 51 Utslipp i driftsfase for E18 Tvedestrand-Arendal
Frist Høring
17. des Rafoss kraftverk - søknad om utslippstillatelse
22. des Utslipp i driftsfase for E18 Tvedestrand-Arendal